Startzondag 15 september

Zoals inmiddels bekend, zal op zondag 15 september a.s. de startzondag plaats vinden van de gemeente, met als doel elkaar beter te leren kennen en daarna weer enthousiast aan het nieuwe seizoen te beginnen.

We beginnen de dag om 10.00 uur met de dienst waarin Egbert van Rhee zal voorgaan, waarna we om ongeveer 11.30 u. gezamenlijk koffie/thee gaan drinken met een “vraagteken!”
Om ongeveer 12.45 uur gaan we genieten van een heerlijke lunch en daarna gaan we allerlei leuke activiteiten doen, binnen en buiten voor zover het weer dat toelaat. Er is voor jong en oud iets te doen en omdat we in ons eigen gebouw blijven kan iedereen die dat wil er deel van uitmaken.
Zo rond 15.30 uur sluiten we de dag af met koffie/thee en zelfgemaakte taart waarna we om ongeveer 16.00 uur enthousiast en gemotiveerd voor het nieuwe seizoen weer naar huis gaan!

In de hal liggen inschrijfformulieren waarop u uw naam kunt noteren, met hoeveel personen u denkt te
komen en of u een taart/cake wilt bakken. Er zijn ongeveer 15 taarten nodig. Ook kunt u zich per mail
aanmelden t/m 8 september.

We gaan uit van een goede opkomst en vertrouwen op een gezellige en constructieve dag met elkaar!

Namens de commissie startzondag,
Egbert van Rhee
Ina Stap
Tom Koers
Henny van Pijkeren