slider 7

Gebed

Gebed is de motor van de kerk, heeft iemand ooit gezegd. Hoewel bidden in onze cultuur niet gemakkelijk is, willen we graag dit fundament van onze gemeente blijven stimuleren.

Onze gemeente kent al sinds haar oprichting een bidstond. We komen elke week samen, waarbij we op de oneven weken om 19:00 uur en in de even weken om 8:45 uur samen bidden. De bidstonden zijn open voor iedereen. We zijn meestal met zo’n 3-8 personen en we bidden voor heel uiteenlopende zaken. Ook nemen we vaak uitgebreid de tijd om te danken voor wat God geeft en wie Hij is. Elke keer sturen we ook een kaart naar iemand uit de gemeente.

Naast deze wekelijkse bidstond is er ook een bidstond op zondagmorgen vlak voor de dienst (9:30 uur). Gemeenteleden komen samen om Gods zegen te vragen over de samenkomst. Ook de raad en eventuele medewerkers in de samenkomst bidden voorafgaand aan de dienst (om 9:40 uur). En uiteraard wordt er gebeden op onze kringen.

Eens per maand is er een vrouwengebedsgroep bij één van de gemeenteleden thuis.

gebed 1