slider 8

Goede doel mei en juni 2024: Arabische Christenen

Uw gift kan overgemaakt worden naar:
NL 04 INGB 0000 8222 17 t.n.v. Baptistengemeente de Bron Almelo / onder vermelding van Arabische Christenen.

 

Geven 2024

 

Wij geloven in een God die rijkelijk geeft en ons uitdaagt om ook rijkelijk uit te delen van wat we hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om de collectes in onze gemeente weg te geven aan een goed doel.

Voor 2024 hebben we de volgende goede doelen vastgesteld:

Christenen voor Israel - januari en februari
Dorcas - maart en april
Arabische Christenen - mei en juni
Stichting Trud - juli en augustus
Huis van Lydia - september en oktober
Boek en Hart - november en december
De Boodschappenmand - vakantieoffer
De Eethoek - oogst- en dankdienst

De bijdragen voor deze collectes kunnen worden overgemaakt naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. de naam het van goede doel.

Onze gemeente leeft van giften. Wil je onze gemeente financieel steunen, dan kan dat natuurlijk ook. Maak een gift over naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. gift gemeente.