slider 8

Geven 2023

 

Wij geloven in een God die rijkelijk geeft en ons uitdaagt om ook rijkelijk uit te delen van wat we hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om de collectes in onze gemeente weg te geven aan een goed doel.

Hieronder zie je de goede doelen voor 2023:

Christenen voor Israel - januari en februari
Arabische gemeente Almelo - maart en april
Stichting Nusfalau - mei en juni
Boek en Hart - juli en augustus
Huis van Lydia - september en oktober
Open Doors - november en december
De Boodschappenmand - vakantieoffer
Diaconie- oogst- en dankdienst

De bijdragen voor deze collectes kunnen worden overgemaakt naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. de naam het van goede doel.

Onze gemeente leeft van giften. Wil je onze gemeente financieel steunen, dan kan dat natuurlijk ook. Maak een gift over naar Baptistengemeente de Bron IBAN: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v. gift gemeente.

 

Goede doel september - oktober 2023: Huis van Lydia

Het is echt heel fijn dat de collectes van de maanden september en oktober voor het Huis van Lydia zal zijn. Het Huis van Lydia zet zich in voor de mensen in Almelo maar ook in het buitenland.
Wat doen we dan eigenlijk in Huis van Lydia?

Onze motivatie is de Here Jezus die ons de opdracht geeft om te zien naar onze naasten. Onze naasten ver weg en dichtbij. Hoe doen we dat dan? In Huis van Lydia creëren we werkgelegenheid om in relatie te komen met mensen. Door middel van werkgelegenheid krijgen we verbinding met de mensen die ons helpen om het Huis van Lydia te laten bestaan. Dat doen we d.m.v. naailessen, verkoop van onze zelfgemaakte maar ook gebruikte kleding en stoffen, kledingreparaties en het naaien van uitwasbaar maandverband voor vrouwen en meisjes in Madagaskar en India. Elke dag zijn er andere vrijwilligers met behoud van uitkering, maar ook stagiaires van de fashion-tailor Van ROC, Deltion en Landstede. We vertellen het evangelie en starten elke ochtend samen met iedereen met gebed.

Wij krijgen geen subsidie en moeten de winkel/atelier runnen van onze werkzaamheden. Dat is soms best een uitdaging, maar tot nog toe heeft de Here ons geholpen en we geloven dat Hij dat ook verder gaat doen.

Als Huis van Lydia hebben we besloten om de dames die naailes krijgen in India-Lonavala maandelijks te ondersteunen door een bijdrage te doen voor het salaris van de leerkracht. De laatste keer voor de corona-periode was er 1 dames groep voor de naailessen. Ondertussen is het zo hard gegroeid dat er nu 4 groepen zijn op verschillende plekken in Lonavala. De Indiase dames krijgen elke dag 2 uur naailessen en na een half jaar is er een examen en krijgen ze een certificaat. Er zijn al dames die hun eigen opdrachten aannemen. Ze genieten enorm om te leren en om elkaar te ontmoetten. Ze vragen ook regelmatig om persoonlijk gebed. Dus ook daar helpen we vrouwen en meisjes zodat ze ook een eigen inkomen kunnen genereren, maar ook dat ze op God kunnen vertrouwen.

Daarnaast gaat de volgende reis 15 oktober tot 1 november opnieuw naar Madagaskar waar we als Huis van Lydia opnieuw weer 250 tasjes Days For Girls uitwasbaar maandverband gaan uitdelen. Ook dat is altijd weer een hele opgave om het aantal nieuwe washandjes en ondergoed bij elkaar te sprokkelen. Deze keer is er gevraagd of er tasjes beschikbaar zijn voor een team die op outreach gaat waar veel prostitutie voorkomt. Ze willen graag d.m.v. de Days For Girls tasjes beschikbaar te stellen het evangelie van Jezus Christus vertellen aan de jonge meisjes die niet naar school gaan maar door prostitutie geld verdienen voor hun families.

Maar dankzij de giften en ook nu weer deze 2 maanden hopen wij onze beloftes aan de Indiase dames voor naailessen waar te kunnen maken en de meisjes en vrouwen in Madagaskar te helpen met uitwasbaar maandverband.
Mogen we U alvast bedanken voor uw gift aan Huis van Lydia, en we geloven in het principe: wie geeft zal gegeven worden! We wensen u Gods zegen toe!

Uw gift kan overgemaakt worden naar:
NL04 INGB 0000 8222 17 t.n.v Baptistengemeente de Bron Almelo
onder vermelding van Huis van Lydia