De Bron: historie

 

Wie iets wil weten over baptistengemeente De Bron moet beginnen in Hengelo. In de jaren 1922-1932 stond daar Ds. J. Huizinga. Deze gemeente was toen één van de grootste baptistengemeenten van Nederland (460 leden). Uit Almelo kwamen zo’n 90 personen. Via familie Van Zuilekom begon Ds. Huizinga met evangelisatiewerk in Almelo. De eerste samenkomsten waren op de woensdagavond in een zaaltje aan de 1e Westerdokstraat. We schrijven dan begin 1925. In de twintiger jaren kwamen er veel veenstekers uit de Veenkoloniën naar Twente om te werken in de textielindustrie. Onder hen waren veel baptisten en al snel werd het zaaltje aan de 1e Westerdokstraat te klein. Een nieuwe ruimte werd gevonden aan De Krikkengang. Voor 5 gulden per week kon men deze leegstaande schilderswerkplaats huren. Dit onderkomen was geen nette kapel, maar een geïmproviseerde kerkzaal. Bij het plaats nemen op de (ruw)houten banken was het zaak om even goed te voelen of er geen spijkers door de balken heen kwamen….

Op 4 oktober 1925 werden Abraham ter Braak en zijn vrouw als eersten vanuit de ‘groep Almelo’ gedoopt in Hengelo. Binnen een jaar waren dat er al twaalf. Allerlei verenigingen (naar goed baptistisch model) werden opgericht: een meisjesvereniging (1926), een zangkoor (1927), zondagsschoolwerk (1926), kinderkoor (1932), vrouwenvereniging, jeugdwerk, enz. In 1929 werden de eerste twee ambtsdragers ingezegend (br. Blaak en br. Hazewinkel). Al snel dacht men na over een eigen, nieuw te bouwen kerkgebouw. Op 7 februari 1931 werd het nieuwe gebouw aan de Geraniumstraat ingezegend door Ds. Huizinga. Er werden in dat jaar 28 mensen gedoopt! Vanaf januari 1932 mag de gemeente proberen op eigen benen te staan en een jaar later wordt ze officieel als kerk erkent door de regering. Er blijft tot 1946 echter nog een hechte band bestaan met de moedergemeente (ook financieel). De eerste echte voorganger is Ds. Hornstra die op 28 juni 1935 ingezegend wordt, maar die ook al heel snel (in 1937) weer vertrekt naar Vriescheloo.

Al vroeg in het bestaan van de gemeente ontstond een scheuring, waardoor er een vrije baptistengemeente in Almelo ontstond (1935). Zij noemde zich Bethel kerk, die later ook bekend kwam te staan als Baptistengemeente Nieuwstraat (omdat ze in de Nieuwstraat kerkten). In de beginjaren was Ds. Vandongen voorganger. Hij diende de gemeente tot zijn dood, waarvan de laatste vijf jaar door ziekte werden gekenmerkt. Vanuit de Bethelkerk zijn in de jaren 50 nieuwe gemeentes gesticht in Westerhaar, Vroomshoop en zelfs in Emmerschans. Ds. Harkema was daarachter de drijvende kracht. Onder zijn opvolger Ds. Littooy kwam er echter een scheuring in de gemeente. Hij kwam onder de invloed van ‘de Noorse broeders’ en legde in 1960 zijn voorgangerstaak neer en vertrok met enkele tientallen leden en begon zijn eigen kerk. Na deze moeilijke tijd werd ook de Bethelkerk deel van de Unie van baptisten en kwam er ook weer een nauwer contact met de zustergemeente in de Geraniumstraat.

Hieronder staat een opsomming van de voorgangers die in beide kerken hebben gediend:

Geraniumstraat: Ds. Hornstra (1936-1937); br. Smink (1939-1940); Ds. Hooghwinkel (1941-1946); Ds. Slort (1946-1951); Ds. K. Reiling (1951-1958); Ds. P. van der Werf (1960-1964); Ds. Plevier (1964-1969); Ds. Slort (1969-1974); Ds. Loot (1974-1980); Ds. G. Leuvenink (1983-1988); Ds. G. Goessens (1989-1993); Ds. N. Schipper (1993-200?); Ds. G. Sipkema (200?-2008); Ds. E. van Rhee (20016-heden).

Bethelkerk: J. Vandongen (1932-1943); Ds. W. Harkema (1945-1954); Ds. Littooy (1954-1960); Ds. A Visscher (1960-1964); Ds. Van Wier (1964-1971); Ds. Mostert (1972-1978); Ds. Visscher (1981-1985), daarna vacant met consulenten G. Blesing en H. Mol.

Op 12 oktober 1994 spreken de gezamenlijke raden de volgende woorden uit: ‘De kerkenraden van de beide baptistengemeenten te Almelo, in vergadering bijeen op woensdag 12 oktober 1994, spreken onder aanroeping van Gods zegen en bijstand unaniem uit, dat ze tot één baptistengemeente willen komen’.

Beide gemeentes hebben zo hun eigenheden en dus kost zo’n proces veel tijd. Uiteindelijk komt de nieuwe baptistengemeente Almelo op 24 maart 1996 voor het eerst samen in de Geraniumstraat. Het kerkje aan de Nieuwstraat werd verkocht en al snel werd er uit gekeken naar een nieuw gebouw. Dit werd gevonden in het leegstaande kantoorgebouw van de FNV aan de Adriaen Brouwerstraat 2. Met man en macht werd het nieuwe gebouw gerealiseerd en op 7 november 1999 werd de eerste dienst in de nieuwe kerkzaal gehouden.

 

 

Baptisme 1
fnv gebouw
raad en ds visscher
12,5 jaar de bron