Pasen proeven

Pasen is een feest waarin van oudsher eten centraal staat. Ons Paasfeest komt van het Joodse Pesach. Met dit feest herinneren de Joden dat ze uit Egypte zijn verlost. De kern van dit feest is een maaltijd, de sedermaaltijd of Pesachmaal. Het thema van ons paasfeest is dit jaar ‘Pasen proeven’. Dit jaar zullen we net als vorige jaren vier diensten/vieringen hebben rond Pasen. In elk van deze vieringen zal eten (of juist niet eten) de kern zijn.

Hieronder zie je een korte uitleg van de vieringen:

Witte Donderdag, 6 april (18:00 – 20:00 uur): Samen eten met zelf meegebrachte etenswaren. Iedereen neemt zoveel eten mee als hij/zij normaal gesproken op eet. We zetten dit allemaal bij elkaar en maken zo een lopend buffet en genieten van elkaars gerechten. Aan tafel houden we een korte dienst over de zalving van Jezus door Maria (Marc. 14; Mat. 26). Aansluitend vieren we ook het avondmaal.

Goede Vrijdag, 7 april: (19:00 – 20:30 uur): We gaan samen proeven van de ingrediënten van het Joodse Pesachmaal. We volgen daarbij een groot deel van de liturgie van de sedermaaltijd en leggen voortdurend verbanden naar de Here Jezus. Let op: Dit is geen
volledige maaltijd, maar we proeven enkel van de verschillende ingrediënten.

Stille Zaterdag, 8 april (19:00 – 20:00 uur): Deze dag moedigen we iedereen aan om te vasten van voedsel. Uiteraard is iedereen vrij om zelf te kiezen hoe je dit vast vormgeeft. Voor de één betekent het een dag lang niet eten, voor de ander misschien geen social media of lekkere dingen. In de dienst van deze dag staan we stil bij Jezus die na Zijn sterven in het dodenrijk afdaalde (1 Petr. 4:18-22).
We gaan onderzoeken of het mogelijk is om op deze dag een spel voor de jongeren te spelen van de PKN paaschallenge. Het thema van dit
spel is heel toepasselijk ‘Aan tafel!’.

Paaszondag 9 april, 8:40 uur: Het traditionele Paasontbijt. Aansluitend om 10:00 uur een gezinsdienst met als preektekst
Johannes 21:1-14.