Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is een hele verdrietige en zeer ernstige situatie. Ons hart gaat uit naar iedereen die op de vlucht is geslagen, dierbaren is verloren, mee moet vechten en de vele gezinnen die van elkaar gescheiden zijn. We hopen en bidden dat deze oorlog snel zal stoppen en daarmee ook het enorme leed wat zoveel mensen wordt aangedaan. Er zijn vele initiatieven ontstaan om de mensen in Oekraïne te helpen.

Als raad willen we graag een beroep op u doen om zo’n initiatief te ondersteunen en we willen het volgende initiatief dan ook van harte bij u aanbevelen: Christen vrienden van br. Michiel en zr. Ellen van Heek wonen in Oekraïne (Kiev). Ze heten Andriy en Arenda Vasylenko – van der Rhee (zij is Nederlandse). Ze zijn de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest. Klikt u de volgende link maar eens aan: https://nos.nl/video/2418919-we-zijn-ervan-overtuigd-dat-we-hier-moeten-blijven

Andriy en Arenda hebben een bakkerij en willen niet vertrekken uit Oekraïne. Ze willen brood blijven bakken voor de bevolking die bijna niets meer heeft. Mocht u meer over hen willen weten, dit is hun website: https://fundly.com/bake4ukraine

U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van onze gemeente: NL04 INGB 0000 8222 17 o.v.v ‘gift voor bakkers Oekraïne’.

U kunt dit doen tot en met vrijdag 11 maart. Onze penningmeester Tom Koers zal het gegeven bedrag dan overmaken naar Andriy en Arenda en er op die manier voor zorgen dat uw gift bij hen terechtkomt. Tom zal de gemeente ook op de hoogte brengen van het eindbedrag.

Ik wil u nog graag een tekst meegeven uit Gods Woord. In 2 Korinthe 9 staat (HSV): ‘Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief’.

Een hartelijke groet namens de raad, Miranda