Onderweg naar Pasen

Pasen zal dit jaar anders zijn dan de afgelopen twee jaar. God zij dank kunnen we weer gewoon bij elkaar komen en vieren dat Jezus voor ons is gestorven én opgestaan. We hopen dit jaar weer vier bijzondere vieringen te organiseren op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. Het centrale thema is ‘Onderweg naar Pasen’. Het is de bedoeling om niet op je stoel te blijven zitten, maar om in beweging te komen, achter Jezus aan op Zijn weg naar Pasen.

Onderweg naar Pasen, betekent dat we tijdens onze vieringen letterlijk in beweging zijn. Tijdens de vieringen verplaatsen we ons binnen en rondom ons gebouw. Uiteraard zijn dit korte stukjes lopen, zodat iedereen mee kan doen.

Witte Donderdag (14 april): 18:00 uur start viering in de hal van de kerk. We gaan deze avond met al onze zintuigen iets ervaren van de intocht in Jeruzalem, vier dagen voor het lijden en sterven van de Here Jezus. We proberen iets te ervaren van de vreugde van de intocht, de tegenstand van de geestelijke leiders en het verdriet van de Here Jezus toen Hij over Jeruzalem uit keek. Extra bijzonder aan deze viering is dat we samen gaan eten.
Iedereen neemt eten (plus bestek) mee voor zichzelf/het gezin en dat delen we met elkaar in een vrolijk samenzijn. Wij zorgen voor het drinken. De kerk is open vanaf 17:30 uur, dus kom op tijd met je eten, zodat we ook echt om 18:00 uur kunnen beginnen. De avond duurt
tot ongeveer 20:30 uur.

Goede Vrijdag (15 april): Om 14:30 uur zullen we met de ouderen uit onze gemeente samen het avondmaal vieren.
Om 19:30 uur start de viering in de kerk. Tijdens deze viering lopen we met elkaar met een kruis door en rondom ons gebouw. Op verschillende momenten staan we even stil om te zingen, te bidden, naar Gods Woord te luisteren of om stil te zijn. De Arabische gemeente
van Edmon Abdo zal in deze viering ook een aandeel hebben. We vieren aan het slot van deze wandeling ook samen het avondmaal. Deze avond duurt tot ongeveer 20:30 uur.

Stille Zaterdag (16 april): We dagen iedereen uit om deze dag te vasten op een manier die bij jou past. Deze dag is er geen speciale samenkomst voor iedereen. Wel is er een speciaal spel voor iedereen die zich nog goed ter been voelt. Je moet je hiervoor wel even
aanmelden via egbertvanrhee@gmail.com. Doe dit vóór 10 april, zodat we rekening kunnen houden met het aantal deelnemers. Na afloop van het spel is er een kampvuurtje op het plein en zitten we even gezellig na (met voor wie wil wat lekkers). De start van het spel is om
19:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur.

Pasen (17 april): We beginnen deze bijzondere feestdag met een samenzijn in de buitenlucht waar we de zon kunnen zien opkomen. Daar lezen we het Paasevangelie en zingen samen een paar Paasliederen. Dit vindt plaats bij de familie De Vries aan de Voorbroeksweg 2 in Enter bij zonsopkomst (rond 6:30 uur).
Om 8:40 uur gaan we samen genieten van het Paasontbijt. Heerlijk samen eten om te vieren dat Hij leeft.
Aansluitend om 10:00 uur is de Paasviering (waarbij we voor de uitzondering kunnen blijven zitten). Dit is een dienst voor jong en oud.

Pasen 2022 wordt anders dan ooit tevoren! We zullen in beweging moeten komen en zo opnieuw ervaren wat het betekent dat Jezus voor ons leed, stierf en opstond uit de dood. Na deze Pasen mag je in beweging blijven om de wereld te vertellen dat Jezus leeft!

Uw voorganger,
Egbert van Rhee

Klik hier om de powerpoint over de vieringen te bekijken