Lezing br. Rennie Schoorstra

Op de laatste zondagavond van april is er een lezing.
Het thema: De komst van de HEERE JEZUS voor ISRAEL.
Spreker: br. Rennie Schoorstra.
Aanvang: 19:00 uur.

In februari was het thema de opname van de gemeente waarover in de Bijbel o.a. in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 geschreven is. De gemeente van Jezus Christus (uit de heidenen en Joden) zal Hem in de lucht ontmoeten. Daarna zal de zeven jaar durende verdrukking plaats gaan vinden.

Op 14 mei 1948 werd de onafhankelijke nieuwe Joodse staat Israël afegekondigd. Dat is dit jaar precies 75 jaar geleden. De profetie van Ezechiël 37 over de dal van zeer dorre beenderen is werkelijkheid geworden. De hergeboorte van Israël kan beschouwd worden als de start van de eindtijd.

In de zeven jaar van de verdrukking (zeventigste “week”) gaat het, zoals we in de profetie van Daniël (9:20-27) kunnen lezen, over de staat Israël. In deze periode zal God zich met Israël bezighouden en Zijn toorn over de volken uitstorten.
Na die verschrikkelijke zeven jaren, waarover we in Openbaring kunnen lezen, waarin Gods wraak over de mensheid uitgestort is, zal Jezus met al Zijn heiligen (de gemeente) terugkomen op aarde om het restant van Zijn volk te redden.

Jesaja 63:1-6
1 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen.
2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als [die] van iemand die de wijnpers treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.
4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
5 Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund.
6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Openbaring14:19,20
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte [de druiven] van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God
20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Daarover zal het gaan op zondagavond 30 april als br. Rennie Schoorstra een lezing geeft met als onderwerp: “De komst van de HEERE JEZUS voor ISRAEL”.