Lezing 26 februari

Ook op de laatste zondagavond van februari zal er een lezing zijn.

Het thema: De komst van de HEERE JEZUS voor de GEMEENTE
Spreker: br. Rennie Schoorstra
Aanvang: 19:00 uur

Deze avond zal het gaan over de opname van de gemeente waarover in de Bijbel o.a. in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 geschreven is. De gemeente van Jezus Christus (uit de heidenen en Joden) zal Hem in de lucht ontmoeten. Daarna zal de zeven jaar durende verdrukking plaats gaan vinden. In deze zeven jaar (zeventigste “week”) gaat het, zoals we in de profetie van Daniël (9:20-27) kunnen lezen, over de staat Israël. In deze periode zal God zich met Israël bezighouden en Zijn toorn over de volken uitstorten.
Na die verschrikkelijke zeven jaren, waarover we in Openbaringen kunnen lezen, zal Jezus met al Zijn heiligen terugkomen op aarde om het restant van Zijn volk te redden. Daarover zal het gaan op zondagavond 30 april als br. Rennie Schoorstra een lezing geven met als onderwerp: “De komst van de HEERE JEZUS voor ISRAEL.

Arnold de Graaf