Jaarthema

Leven in & uit De Bron

Het jaarthema van 2022-2023 is Leven in & uit De Bron.

  • Leven = wat we hebben ontvangen van de Here Jezus. Leven in overvloed dat eeuwig duurt. Leven vrij van schuld en schaamte en vol van liefde en kracht.
  • In de Bron = de naam van onze gemeente en dit verwijst dus naar het leven dat we met elkaar hebben in de Bron. We werken aan de onderlinge verbondenheid d.m.v. allerlei activiteiten en bedieningen.
  • Uit De Bron = we leven uit De Bron, Jezus Christus. Hij staat centraal, het draait om Hem en zonder Hem is alles niets dan ‘kerkje spelen’. In Hem zijn doe je o.a. door te bidden, de bijbel te lezen, kortom door in alles Hem te volgen en je door Hem te laten leiden.
  • Uit de Bron = we leven niet alleen met elkaar in de Bron en uit De Bron, maar hebben ook onze betrokkenheid op de wereld om ons heen. Dus we moeten ook uit de Bron om ons getuigenis te laten horen/zien.

Bovenstaand thema werken we op de zondagen en in de kringen uit door het boek Handelingen centraal te stellen. In dit boek zien we hoe de Geest de eerste gemeente leidde en we hopen daarvan te leren. Op de laatste zondagavond van de maand zal er een dienst zijn met de nadruk op het leven met de Heer. Deze avonden staan bol van de kracht van getuigenissen!