Informatieavond over de doop

Op donderdag 16 maart is er om 19:30 uur een informatieavond over de doop. Deze avond is onderdeel van onze introductieavonden. We gaan samen de belangrijkste teksten lezen om te begrijpen wat de Here God bedoeld heeft met de doop. Het is geen gespreks/discussieavond, maar een avond met de bijbel open op schoot om te ontdekken wat er in de bijbel staat over de doop. Natuurlijk is er wel ruimte voor vragen en gesprek, maar de nadruk ligt op samen Gods Woord onderzoeken.
Iedereen is welkom. Ook als je al gedoopt bent, is het leuk/interessant om weer eens fris te kijken naar al de bijbelse teksten over dopen. Maar uiteraard is dit vooral een avond voor hen die nog niet gedoopt zijn op hun belijdenis van geloof.

Egbert van Rhee