gebed 1

Estafette gebed

Opnieuw willen we aandacht vragen voor het gebed in onze gemeente. Graag willen we aan het gebed een nieuwe impuls geven door middel van een estafettegebed. Daarvoor roepen we de gemeente op om één dag in de maand, 24 uur aaneen, bij toerbeurt 1 uur te bidden. Je kunt je inschrijven via een lijst in de hal.
Elke keer zetten we een concreet gebedsthema centraal. Naast het individuele 24 uurs gebed is er op deze dag van 19:00 uur - 20:00 uur de mogelijkheid om samen in de kerk te bidden.

De eerste keer is op vrijdag 17 maart. We bidden dan voor een verdere groei in ons geloof en onze toewijding aan de Heer. We zijn heel blij met het aantal nieuwe gezichten in de diensten, maar zijn ook bezorgd over het aantal mensen die we niet meer in de diensten zien, (ouderen die niet meer in staat zijn om de diensten te bezoeken en jongere die uitvliegen en daardoor uit zicht raken). We willen in het gebed zoeken naar (een nieuwe) motivatie en bewogenheid om de gemeente en elkaar bij God te brengen.

In de week voorafgaand ontvangt iedereen een mail met concrete gebedstips over hoe je dit uur kunt invullen.

Konnie Stijkel en Egbert van Rhee