De oogst van oogstdankdag

Afgelopen zondag hebben we met elkaar Oogstdankdag gevierd. Prachtig om te zien hoeveel producten er zijn gebracht voor de voedselbank.
Ze waren er erg blij mee!

Wilt u nog even denken aan de collecte voor de voedselbank die we voor afgelopen zondag hadden bedacht? Het is in de dienst niet meer genoemd, dus vandaar nog even via deze weg.

U kunt deze gift overmaken op de bankrekening van de gemeente NL04INGB0000822217 ovv ‘voedselbank’.

Ik had u ook nog beloofd om wat tips te sturen om beter voor Gods schepping te zorgen of om er van onder de indruk te komen. Kijkt u maar eens op deze websites:

www.answersingenesis.org/nl
www.wnf.nl
www.zobespaarjegeld.nl
DVD ‘wonders of God’ (bestellen via Boekenhart)
www.arocha.nl
www.michanederland.nl
God in de supermarkt

Er zijn er natuurlijk veel meer. Vraag google maar eens. Laten we samen laten zien dat onze verticale relatie met onze Here Jezus ook zichtbaar wordt in onze horizontale betrokkenheid met de schepping.

Uw voorganger, Egbert van Rhee