Dag van Nationaal Gebed: woensdag 18 maart

Beste broeders en zusters,

a.s. woensdag 18 maart wordt een Dag van Nationaal Gebed georganiseerd. Wij willen u oproepen om aan deze dag (of een deel ervan) mee te doen! Via onderstaande link krijgt u meer informatie:
https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed

We hadden het liefst in de Bron gebedstijden willen organiseren op deze dag maar gezien het besmettingsgevaar maken we de keuze om thuis te blijven en thuis te bidden.

Doet u allemaal mee?

Hartelijke groet, namens de raad
Hermien

Gebed

Heer Jezus Christus, wij vragen U ons te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken”. (Psalm 57:1)

Jahweh Shalom, God van vrede, we denken aan degenen die in risicogebieden van het coronavirus leven, en degenen die momenteel in quarantaine zijn. Dat zij in hun isolement Uw aanwezigheid mogen ervaren, uw rust in deze onrust, uw geduld wanneer zij wachten op verbetering. Vredevorst, U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam” (Psalm 78:9)

God van alle troost en wijsheid, we bidden voor degenen die rouwen om het plotselinge verlies van dierbaren. Mogen zij ontdekken dat U deelt in hun lijden, mogen zij uw troost in hun verlies ervaren, en uw hoop in hun wanhoop. Wij noemen de namen van hen die kwetsbaar zijn of bang, de namen van hen waarvan we weten dat ze lichamelijk zwak zijn, de zieken en de ouderen. God van alle troost, U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal”. (2 Kor. 1: 10, HSV)

Jahweh Rapha, God die geneest, we bidden voor al het medisch personeel die dagelijks te maken hebben met de intense druk die deze crisis geeft. Geef ze veerkracht in vermoeidheid, onderscheidingsvermogen bij het stellen van diagnoses, medelijden en bewogenheid tijdens het verlenen van zorg. Wij danken u voor alle onderzoekers die gestaag en op de achtergrond werken aan een medicijn. Geef hen vandaag helderheid, wijsheid en een onverwachte doorbraak. Wilt U als de Zon van gerechtigheid, met uw licht en met genezing onder uw vleugels boven deze duisternis uitstijgen. Laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. (Jeremia 32: 17)

God van alle wijsheid, we bidden voor onze leiders, de Wereldgezondheidsorganisatie, het RIVM, onze nationale en lokale regering wanneer zij leiding geven aan onze scholen, onze ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Omdat U deze mensen juist voor deze momenten een publieke rol en verantwoordelijkheid heeft gegeven vragen wij U hen Uw wijsheid te geven die verder gaat dan hun eigen wijsheid, om vat op dit virus te krijgen, geloof te geven die verder gaat dan hun geloof, om angst te bestrijden, en uw kracht te geven die verder gaat dat hun kracht, om zorginstellingen te ondersteunen in deze stormachtige tijden. God van wijsheid en raad, U bent almachtig en barmhartig; laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet”. (Psalm 46: 2, 3a)

Wij eren U met de woorden uit psalm 91. “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

God zegt in deze Psalm: 14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16 je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’ (Psalm 91: 1, 2, 14-16) Laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed”. (Psalm 4: 2)

Mag El Shaddai, de Almachtige Heer en God die van je houdt, je beschermen. Mag Jezus, Zijn Zoon die voor jou stierf, je redden. En mag de Heilige Geest, die in deze chaos zijn plan uitwerkt en jou vervult met zijn aanwezigheid, voor je bidden en pleiten, en in en door jou heen, ook voor anderen. Laat dit ons gebed zijn –

[SAMEN]

“De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen”. (2 Tim. 4: 18)