gebed 1

Bijbelstudie

“Gods Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Voor velen een bekend tekstgedeelte.
Gods Woord is onze leidraad voor het leven en ook om licht te werpen op wie God en wie wij zijn als mens. Dat Boek heeft een wijsheid en diepgang die ongekend is in de wereldliteratuur. En toch blijft het voor veel mensen een lastig en daarom gesloten boek…. Bij bijbel lezen heb je elkaar nodig en soms ook iemand die iets meer weet. Daarom zijn er bijbelstudies in onze gemeente.

We houden onze bijbelstudie in de even weken op de woensdagavonden om 19:30 uur tot ongeveer 20:45 uur. De eerste keer zal 16 september zijn. We zijn vorig seizoen begonnen met de brief van Paulus aan de Kolossenzen. We hebben toen 5 verzen behandeld en gaan vandaar gewoon verder. We lopen vers voor vers de brief door en ontdekken zo een schat die ons leven verrijkt, zodat we God, elkaar en de wereld meer liefhebben.

Namens de raad,
Egbert van Rhee