Bericht Corona-virus maatregelen

Beste broeders en zusters,

Zoals al eerder aangegeven volgt in dit schrijven de reactie van de raad op de maatregelen en adviezen die onze overheid vanmiddag heeft afgekondigd i.v.m. het corona virus.
De volgende beslissingen hebben wij als raad genomen:
1. Onze zondagochtenddiensten gaan deze maand niet door. Wel gaan wij kerkdiensten samenstellen en uitzenden via onze website (kerkdienstgemist.nl).
Deze worden in ieder geval op de zondagochtenden vanaf 10.00 uur uitgezonden.
Onze voorganger zal de diensten verzorgen volgens een liturgie met daarin votum en groet, gebeden, liederen, een Bijbellezing, preek en zegenbede.
De opnames van deze diensten zullen in het kerkgebouw plaats vinden.
Tijdens de zondagochtenddiensten zal de voorzitter aanwezig zijn om eventuele onwetende gasten op te vangen.

2. De lezing van br. Wim Zwitser op 29 maart om 19.00 uur gaat niet door.
3. De spelletjesavond van Lighthouse op 22 maart gaat niet door.
4. De gemeentevergadering van 26 maart wordt uitgesteld tot nader order.
5. Bijeenkomsten van verenigingen, jeugdgroepen. kringen, enz. wij adviseren om dit weloverwogen en zorgvuldig te organiseren.
De verantwoording hiervoor ligt bij de leiding van deze verenigingen, jeugdgroepen en kringen. Als raad willen we niet op voorhand een samenkomen verbieden.
6. Met de ETS en de Arabische Gemeente zal overleg plaatsvinden of hun bijeenkomsten doorgang zullen vinden.

Gebed en rust is in de ontstane situatie erg belangrijk en laten we vertrouwen op onze God!

Namens de Raad,

Hermien van Klaveren