Actie kerstpakketten Nusfalau

Al vele jaren een groot succes, en elk jaar een groter succes, helpt u ook dit jaar weer mee om dit succes in stand te houden en groter te  maken! Wij vragen graag uw aandacht voor onze jaarlijks terugkerende kerstpakketten-actie. Met uw bijdrage worden lokaal, in Roemenië dus, pakketten samengesteld. Die aan zowel de sponsorgezinnen, maar vooral aan de veelal nog arme gezinnen, worden uitgedeeld in de directe omgeving van Nusfalau en Simleu.

De pakketten bestaan uit de basisproducten als: rijst, suiker, meel, boter, zout en olie. Basis-ingrediënten waar vaak weinig of geen geld voor is. Het zijn dus geen kerstpakketten zoals wij ze hier kennen met luxegoederen en lekkernijen. De dankbaarheid bij de gezinnen is er niet minder om, ze zijn er enorm blij mee. De pakketten zijn dan ook een tastbare vorm van uw naastenliefde.
Hoeveel gezinnen? dat ligt aan u! Doe mee en maak uw bijdrage direct over. Elk pakket dat uitgedeeld wordt heeft een waarde van ongeveer € 15,00. Een deel van dit bedrag is ook welkom en een veelvoud natuurlijk ook. Alle bedragen zijn welkom! (De kerstpakketten worden in Roemenië samengesteld).

Maak uw bijdrage over op het rekeningnummer: NL73 INGB 0673 893 111, ten name van “Stichting Nusfalau Almelo”, onder vermelding van “Kerstpakketten”.

Wilt u uw bijdrage wel graag voor 6 December 2022 overmaken, zodat de inhoud daar op tijd kan worden ingekocht en de pakketten op tijd gemaakt zijn.

Namens de mensen in Nusfalau, Simleu en omgeving in Roemenië, ook de Stichting Nusfalau
danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.

Stichting Nusfalau.