slider 8

Bijbelleesrooster

 

De Bijbel lezen in chronologische volgorde

Handelingen
Het Bijbelboek Handelingen is ook door Lucas, auteur van het derde evangelie, geschreven aan Theofilus. Het onderwerp van Handelingen is de verspreiding van het evangelie vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Het is het werk van de Heilige Geest. De boodschap van het evangelie is dat Jezus de opgestane Heer is en wie in Hem gelooft behouden zal worden en vergeving van zonden ontvangt.
De inhoud van het boek Handelingen kan in vieren gedeeld worden:
1. Evangelieverkondiging in Jeruzalem (1:1-7:60)
2. Evangelieverkondiging in het Joodse land (8:1-12:25)
3. Evangelieverkondiging in de hele wereld (13:1-21:14)
4. Paulus’ gevangenschap en zijn reis naar Rome (21:15-28:31)

Jacobus
De schrijver van dit boek is Jacobus, een broer van Jezus. De inhoud van deze brief is gericht op christenen van Joodse afkomst.
Het Bijbelboek kan onderverdeeld worden in drie delen:
1. Beproeving en verleiding (1:1-18)
2. Leven als christen (1:19-5:6)
3. De zegen van volharding (5:7-20)
Het is noodzakelijk dat een christen naar geloof leeft en als dat niet gedaan wordt misleiden ze zichzelf en is hun geloof dood.

Galaten
De schrijver is Paulus en de brief is gericht aan de gemeenten van Galatië.De inhoud van deze brief kan in drie gedeelten onderverdeeld worden.
1. Legitimatie van de boodschap van Paulus (1:1-2:14)
2. Verdediging van de christelijke vrijheid (2:15-5:12)
3. Toepassing van de christelijke vrijheid (5:13-6:18)

1 Thessalonicenzen
De schrijvers van deze eerste brief aan de Thessalonicenzen zijn Paulus, Silas en Timotheüs. Waar het in de “ik” vorm geschreven is, is Paulus de schrijver.
In deze brief is tweedeling te onderscheiden:
1. Paulus’ blijdschap over de Thessalonicenzen
2. Onderwijs over heiliging en wederkomst.
De Thessalonicenzen hebben vanwege hun geloof te maken gekregen met vervolging. Hun volharding is een voorbeeld.

1 Corinthiërs
Deze brief is door Paulus geschreven aan de gelijknamige gemeente in Corinthe die hij gesticht heeft tijdens zijn tweede zendingsreis. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de gang van zaken in de gemeente en dat er verdeeldheid onder hen is.
Ook in deze brief kan in drie delen verdeeld worden:
1. Reactie op de verdeeldheid (1:1-4:21)
2. Reactie op ontucht en onderlinge rechtszaken (5:1-6:20)
3. Antwoord op vragen van de gemeente (7:1-16:24)
Paulus corrigeert de gemeente dat ze niet achter bepaalde personen mogen aangaan, maar achter Christus alleen. Er zijn zaken die in een gemeente niet getolereerd mogen worden, want anders is de boodschap die gebracht wordt niet meer geloofwaardig.

Arnold de Graaf

leesrooster